31.05.2018

Regenero laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI EDELLÄ MAINITTUIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Regenero rahoittaa merkittävän kiinteistökehitysprojektin Keilaniemessä laskemalla liikkeeseen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Keilaniemen kiinteistökehitys Oy, YIT:n ja HGR Property Partnersin yhteisyrityksen Regeneron kokonaan omistama tytäryhtiö, laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 31.5.2018. Joukkovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi toukokuussa 2021. Lainan kiinteä vuosittainen kuponkikorko on 4,000 %. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen, kiinteistökehitykseen sekä Keilaniemen alueen kaupalliseen kehittämiseen.

Regenero hankki omistukseensa Fortumin entisen pääkonttorikiinteistön 31.10.2017. Kauppaan sisältyivät maa-alueet ja yhtiöt, jotka omistavat rakennukset osoitteessa Keilaniementie 1-3, Espoo. Hankittujen tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 25,000 m2, johon sisältyy nykyisten rakennusten lisäksi yhteensä yli 15,000 m2 käyttämätöntä asuinrakennusoikeutta. Regeneron tavoitteena on kehittää kohteeseen laadukasta toimitilaa, joka on saavutettavissa erinomaisesti myös julkisilla liikenneyhteyksillä sekä autolla.

Kiinteistökokonaisuuteen kuuluu matala Keilalammen rakennus ja Fortumin entinen 20-kerroksinen pääkonttori, joka on yksi pääkaupunkiseudun tunnetuimmista toimistorakennuksista. Kohde sijaitsee nopeasti kehittyvässä Keilaniemessä, jossa sijaitsee myös useita Suomen suurimpien ja arvostetuimpien yhtiöiden pääkonttoreita. Regeneron kehitystoimet käsittävät Fortumin entisen pääkonttorin perusteellisen kunnostuksen ja modernisoinnin. Rakennuksissa on vuokrattavaa modernia toimisto- ja liiketilaa 35,000 m2. Regenero on sitoutunut tavoittelemaan LEED Gold sertifikaattia Keilaniemen tornin rakennukselle. Kiinnostus on ollut valtavaa ja Accountor solmi äskettäin 10-vuotisen vuokrasopimuksen 11,000 m2 tiloista.

“Arvostamme suuresti institutionaalisten sijoittajien luottamusta hanketta kohtaan. Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme ensimmäisenä Suomessa laskea liikkeelle merkittävän kiinteistökehitystä rahoittavan joukkovelkakirjalainan”, sanoo Kari Helin Regeneron hallituksen jäsen.

Danske Bank toimii velkakirjojen liikkeeseenlaskun ainoana pääjärjestäjänä. Taaleri Kapitaali toimii liikkeeseenlaskijan taloudellisena neuvonantajana.

“Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että joukkovelkakirjalainan voi rakentaa näinkin ketterällä tavalla vastaamaan sekä liikkeellelaskijan että erittäin ammattimaisten sijoittajien odotuksia. Lopputulos on osoitus menestyksekkäästä intressien yhteensovittamisesta ja on luottamuslause sekä joukkovelkakirjalainatuotteelle että kehityshankkeelle”, kommentoi Juha Mustonen Danske Bankilta.

“Joukkovelkakirjalainan käyttö kiinteistökehitysprojektien rahoittamisessa on jo vakiintunut käytäntö muissa Pohjoismaissa. Tämä onnistunut liikkeellelasku on osoitus siitä, että kyseiselle rahoitusinstrumentille on kysyntää kehittäjien ja sijoittajien keskuudessa myös Suomessa”, sanoo Vesa Heikkilä Taaleri Capitalista.

Lisätietoja antavat:

Juha Kostiainen, Johtaja, Kaupunkikehitys, YIT Oyj, puh. +358 400 721 475, juha.kostiainen@yit.fi

Kari Helin, Toimitusjohtaja, HGR Property Partners, puh. +358 40 557 0570, kari.helin@hgrpp.fi

Juha Mustonen, Head of Debt Capital Markets Origination, Danske Bank, puh. +358 50 423 8774, juha.mustonen@danskebank.fi

Vesa Heikkilä, Toimitusjohtaja, Partneri, Taaleri Kapitaali, puh. +358 50 355 4541, vesa.heikkila@taaleri.com

Keilaniemen kiinteistökehitys Oy on YIT:n ja HGR Property Partnersin yhteisyritys Regeneron kokonaan omistama tytäryhtiö. Regenero perustettiin vuonna 2016 ja se toteuttaa suuria toimistokiinteistökehityshankkeita, joissa YIT ja HGR voivat keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Regeneron kiinteistökehityshankkeissa HGR Property Partners vastaa projektinkehitystyöstä ja yhtiön operatiivisesta toiminnasta, kun taas Suomen suurin rakennusyhtiö YIT vastaa rakennus- ja saneeraustöistä. YIT ja HGR Property Partners ovat työskennelleet yhdessä useissa menestyksekkäissä kiinteistökehityshankkeissa viimeisen vuosikymmenen aikana. Regenero on perustettu syventämään yhtiöiden yhteistyötä ja luomaan perustan tuleville kehityshankkeille.

https://www.regenero.fi

HUOMAUTUS: 

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Keilaniemen kiinteistökehitys Oy:n (”Yhtiö”) arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa suoraan tai välillisesti levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai pääjärjestäjillä tai niiden läheisyhteisöillä tai edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity, eikä sitä rekisteröidä, Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisen kanssa. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilaissa) lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisella poikkeusluvalla taikka oikeustoimella, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain alainen, noudattaen kulloinkin soveltuvaa osavaltion arvopaperilainsäädäntöä.

Tämä tiedote ei ole tarjous yleisölle, eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ole hyväksytty, eikä tulla hyväksymään, tarjousesitettä joukkovelkakirjalainaan liittyen. Näin ollen Yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä tiedotetta ja joukkovelkakirjalainaan liittyvää tarjousmateriaalia saa välittää ainoastaan henkilöille olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) määräykset eivät sovellu Yhtiöön ja ne on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa yksinomaan henkilöille, joilla (a) on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta ja jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (b) jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a)- (d) soveltamisalaan, taikka muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti välittää (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote on kohdistettu ainoastaan relevanteille henkilöille, eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.